Dealerská sekce

Je zapotřebí zaslat originál přílohy smlouvy se svým razítkem a podpisem na dobírku na naši provozovnu v Ostravě. Na základě toho my smlouvu prodloužíme a zašleme na elektronicky zpět.

Pro smlouvu na přestavby vozidel značky MAGIC budete potřebovat živnostenský list na prodej zboží + opravy silničních vozidel.

Na info@hlpropan.cz prosím zašlete IČO, DIČ, fakturační údaje, korespondenční adresa a kontaktní telefon.

Na základě toho se vystaví smlouva o spolupráce.

Platnost je 2 roky, cena  + dobírka

Zaplacením smlouvy získáte:

1. Školení, které se dá individuálně naplánovat po dohodě s kolegy na dílně

2. Razítko

3. Přístup do našeho systému

4. 25% sleva na zboží (po dohodě se dá individuálně zvednout)

5. Pravidelné školení k novinkám

Zkontrolujte prosím platnost vaší smlouvy. Chyba může být i na straně DAVOZU (bývají výpadky).

Pokud je smlouva aktuální a platná je zapotřebí nás kontaktovat na čísle 595 700 570.

Elektronika, software

Emulátor se instaluje do vozidel, u kterých po montáží špatně ukazuje ukazatel stavu paliva benzínu. To znamená, že plynová řídící jednotka si myslí, že jede na benzín a na ukazateli tak ubývá paliva, i přesto že benzínová nádrž je stále plná. 

Filtry

Prodáváme vložky do filtrů plynné fáze v klasickém nebo polyesterovém provedení (lepší filtrační vlastnosti).

Máme skladem i filtry plynné fáze cizích systémů (Lovato, Tartarini, BRC atd.)

Vložky filtrů je třeba měnit co 10 000 km, v opačném případě může dojít k poškození vstřikovačů a ztrátě záruky.

Pro více info volejte 595 700 570.

Objednat se na výměnu filtrů na čísle 595 700 570 nebo mailem nebo přes poptávkový formulář a domluvit se na termínu.

Samotná výměna filtrů je otázka asi 15-ti minut.

Legislativa

Aktuálně naše výrobky nemají homologaci R115, která je vyžadována v některých státech EU.

Je třeba mít revizní protokol, pokud nemáte, musíte udělat revizi s vypsáním a dostanete nový.

Vezmete revizní protokol (nebo také příloha k TP) + velký TP. S tím půjdete na obecní úřad s rozšíř. působností a chcete žádost o zápisu LPG. Na základě toho vám zapíšou LPG jako alternativní pohon do velkého TP.

Za 50kč vám vystaví nový malý techničák. Pak už zbývá jen přepis.

Od 6.9. 2011 lze legálně parkovat vozidla s alternativním pohonem LPG/CNG v jakékoliv podzemní, nadzemní či kryté garáži. Ovšem za předpokladu, že garáž není označena dopravní značkou, která zakazuje vjezd vozidlům s pohonem na LPG/CNG. Takto označených míst však od roku 2011 rapidně ubylo.

Bohužel to možné není. Je zapotřebí vozidlo přepsat na českou SPZ, pak je možná přestavba.

Nádrže a multiventily

Nádrže se dělí na 3 typy:

  • toroidní interní (místo rezervy v kufru)
  • toroidní externí (v zadní části pod vozidlem)
  • válcová

Každá nádrž má svou šířku a výšku (rozměry udávané v mm). Šířka nádrže je pevně daná. U výšky nádrže pro extra objem je možnost použít větší nádrž a tím i zvednout o 2 - 3 cm víko kufru. Vše vždy pouze se souhlasem zákazníka.

Ke každé nádrži je třeba multiventil, pro každý rozměr nádrže je specifický multiventil, proto pokud kupujete například starší nádrž jiného rozměru, je třeba k ní dokoupit i požadovaný ventil.

Aby vozidlo bylo schopné projít technickou kontrolou, je zapotřebí mít platnou LPG nádrž. Naše společnost prodává nádrže značky GZWM a zároveň provádí i výměny.

K nádrži je samozřejmostí certifikát nádrže neboli passport.

Dostupné jsou tři typy nádrží: 

  • toroidní místo rezervy
  • toroidní namontované zespodu auta pod kufrem
  • válcové nádrže v zavazadlovém prostoru.

Kapacita toroidní nádrže je závislá na rozměrech náhradního kola nebo na množství prostoru pod autem – pokud se tam nachází náhradní kolo. Obvykle je však kapacita nádrží v rozmezí od 34 až 75 litrů. V případě válcových nádrží máme více možností, protože v tomto případě jsme omezeni jen objemem zavazadlového prostoru. Kapacita těchto nádrží se pohybuje od 20 až 230 litrů.

Pokud se jedná o značky, které montujeme (GZWM, STAKO) jsme schopni přes výrobce dodat nový passport. V případě jiných značek nejsme schopni poradit.

U multiventilu stejně jako u nádrže je zapotřebí dodržovat rozměry. Proto ke každému rozměru nádrže (výška) se dává i konkrétní multiventil. Pokud je multiventil na výšku větší než je výška nádrže, dá se v odborném servisu upravit na výšku nádrže, ale nejde upravit obráceně. 

Obecné

Bohužel v dnešní době se většina výrobců všemožně brání přestavbám vozidel na LPG během záruční doby vozidla a hrozí její ztrátou. Zároveň však už i tyto automobilky nabízejí možnost zakoupení upravených vozidel na LPG jako např.: Škoda, Opel, Hyundai, Mitsubishi, Chevrolet, Dacia, Fiat, Volkswagen. Koncová cena u takových to vozidel přímo z továrny je většinou vyšší než cena od lokálních firem zabývajících se přestavbami LPG.

Mimo jiné se automobilky snaží znemožnit dalším osobám zasahovat do nastavení softwaru například i formou vkládání různých přístupových kódů do ovládače, který omezí přístup do systému ŘJ. Následný servis takových instalací po době záruky může být až 3x dražší.

V některých případech je dobré zjistit přímo u prodejce nového vozidla, zda-li je možné přestavět vozidlo na LPG, aniž by došlo ke ztrátě záruky. Někteří prodejci mohou s takovouto variantou souhlasit, ale pouze za podmínek, že bude servis vozidla prováděn výhradně v jejich servise. V takovém případě o záruku nepřijdete.

Doporučujeme provádět výměnu motorového oleje v předepsaných intervalech výrobcem vozidla. Olej při provozu na LPG sice vypadá dlouhodobě jako nový, karbon zřejmě opravdu téměř neobsahuje, ale může být kontaminován různými jinými chemickými látkami, které mohou zásadně snižovat mazací schopnosti motorového oleje. Jedná se zejména o síru a těžké uhlovodíky, jejichž obsah je stále předmětem kontrol ČOI na čerpacích stanicích LPG po celé ČR.

Pro zaregistrování instalace LPG do technického průkazu na úřadě je nutná faktura za předělání vozidla na plyn (na faktuře by mělo být číslo VIN auta nebo jeho SPZ) a osvědčení o homologaci montáže plynové instalace. Proto je třeba oslovit firmy, které tyto doklady vystavily. Bez těchto informací je těžké dále postupovat. V případě, že firma vystavovatele dokladu už neexistuje, oslovujeme s žádostí majitele homologací, který vystaví duplikát homologací. V případě, že nevíme, kde vůz byl předělán na plyn, měli bychom zjistit, jaké produkty máme nainstalovány a najít zastoupení těchto firem v nejbližším okolí.

Výňatek z vyhlášky č.341/2002 Sb. § 32/2 písmeno C :

Povinnost vybavení vozidla náhradními koly se nevztahuje na vozidla, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí.

Vstřikovače, reduktor. Co 10 000km je třeba vyměnit filtr plynné fáze.