Přejít k hlavnímu obsahu

Ochrana osobních údajů

Prohlášení společnosti HL propan spol. s r.o. o ochraně osobních údajů:

 

Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje výhradně v souladu s ustanoveními na ochranu osobních údajů dle nového nařízení GDPR. Naši zaměstnanci a jiné osoby, které s námi spolupracují, jsou povinni provádět ochranu osobních údajů podle zákonných předpisů. V následujícím textu Vám poskytneme informace o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Správcem osobních údajů je společnost HL propan spol s r o, se sídlem Orlovská 791/40, Ostrava-Heřmanice.

Jaká jsou Vaše práva a kde je můžete uplatnit?

Právo odvolat souhlas

Máte právo s účinky do budoucna kdykoliv odvolat svůj již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů.

Právo na informace

Máte právo požadovat informace o údajích uložených k Vaší osobě nebo k Vašemu pseudonymu. Na základě Vašeho požadavku Vám může být informace sdělena i elektronicky.

Právo na vymazání, omezení zpracování, nebo opravu, právo kontaktovat

Máte právo na vysvětlení, pokud se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Máte právo požadovat, aby byly Vaše uložené osobní údaje vymazány, zablokovány nebo opraveny, pokud jsou zpracovávány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života. Pokud by podle zákonných předpisů nebylo vymazání přípustné, budou Vaše údaje zablokovány tak, aby byly přístupné jen z důvodů stanovených kogentními zákonnými předpisy. V případě, že se domníváte, že jsou Vaše práva, porušována, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Kontaktní místa

K uplatňování svých výše uvedených práv na odvolání souhlasu , na informace, na vymazání, zablokování a opravu Vašich údajů se, prosím, obraťte poštou na adresu HL propan spol. s r.o. , Štramberská 2905, Ostrava-Vítkovice. Uplatnění Vašich výše uvedených práv je pro Vás zdarma, pokud zákon pro ochranu osobních údajů nestanoví něco jiného.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Údaje pro plnění smlouvy

Osobní údaje (tj. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, spz vozidla, typ vozidla,  ) budeme shromažďovat a používat jen pokud tyto údaje uvedete do kontaktního formuláře, nebo do smlouvy. Uložené osobní údaje budou použity k plnění smlouvy a zpracování Vašeho dotazu. Po úplném splnění smlouvy a úplném uhrazení kupní ceny budou Vaše údaje ukládány s ohledem na daňové a obchodněprávní archivační lhůty, po uplynutí těchto lhůt budou vymazány. To neplatí, pokud jste výslovně souhlasili s dalším použitím svých údajů.

Údaje pro plnění zákonných povinností

Osobní údaje (tj. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo). Tyto údaje jsou zpracovávány, evidovány a archivovány na základě zákonných povinností (pro potřeby FÚ, státních  orgánů  atp)

K čemu vaše osobní údaje používáme ?

  • pro splnění legislativních a úředních povinností a pro zajištění našich práv a práv třetích osob
  • pro splnění obchodních podmínek a podmínek vyplývajících s obchodních , servisních a   souvisejících smluv a služeb (např. přepravní služby)
  • pro zpracovávání nabídek a poptávek, vyřizování vašich požadavků
  • pro zajištění předávání informací a nabídek (např termíny servisu, revizí, svolávací akce, zasílání     nabídek atp)
  • pro interní zpracování a analýzu, pro zlepšení služeb a přístupu ke klientům

 

Ve kterých případech mají třetí osoby přístup k Vašim údajům?

Předání za účelem plnění smlouvy

Pokud to bude k provádění smlouvy s Vámi nutné, pověříme i jiné společnosti a jednotlivce plněním úkolů pro společnost HL propan. Příkladem může být pověření přepravních společností. Např. Česká pošta, Geis, DHL, DPD atp. Poskytovatelé těchto služeb smí využívat poskytnuté osobní údaje výhradně v souladu s nařízením GDPR ke splnění úkolu (služby) a nesmí jej dále využívat pro třetí nezúčastněné strany (např reklamní společnosti atp).

Předání veřejným orgánům, popř. na základě soudního příkazu

Na základě nařízení příslušných orgánů jsme povinni v jednotlivých případech poskytnout informace o zpracovávaných osobních údajích, např. pokud je to nutné z důvodu trestního stíhání. Společnost HL propan spol s r o nepředává vaše osobní údaje třetím stranám k využívání pro marketingové účely, ani s vašimi údaji nijak neobchoduje. Vaše osobní údaje využíváme výhradně pro vlastní potřebu, plnění obchodních smluv a závazků z nich vyplývajících nebo pro plnění zákonných povinností.

Více informací vám bude poskytnuto na základě písemného dotazu či žádosti o poskytnutí informací o zpracování vašich osobních údajů. Žádosti zasílejte na HL propan s.r.o., Štramberská 2905, 703 00 Ostrava-Vítkovice.