Přejít k hlavnímu obsahu

Reklamační řád

Reklamační řád:

 

 

 • Záruční lhůta na veškeré výrobky dodávané firmou HL Propan  koncovému zákazníkovi je v souladu s novelou obč. zákoníku a souvisejícími předpisy, od roku 2003 stanovena na 2 roky.
 • Záruční lhůta na veškeré výrobky  dodávané firmou HL Propan obchodním partnerům je v souladu s novelou obchodního zákoníku jeden rok.
 • Záruční lhůta pro přestavby vozidel na LPG/CNG jakož i na veškeré služby dodávané firmou HL Propan je jeden rok.
 • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem, předpisy či určením výrobku, případně zanedbáním předepsané údržby včetně mechanických poškození.
 • Do záruky nespadá rovněž běžné opotřebení, extrémní namáhání nebo překročení tzv. běžné životnosti výrobku (či jeho součásti) vzhledem k povaze výrobku (např. filtry, gumové membrány, dosedy atp.).
 • Zákazník je povinen k reklamovanému zboží dodat garanční list (pokud je vydáván k uvedenému zboží) a doklad o úhradě.
 • Zboží přijímané k reklamačnímu řízení bude přijímáno na té provozovně, ve které bylo zakoupeno.
 • Na přijaté zboží do reklamačního řízení bude vydán reklamační list, prosíme o kontrolu údajů v něm uvedených.
 • Opravu vadného zboží koncového zákazníka je firma povinna provést maximálně do 30-ti dnů.
 • Opravu vadného zboží smluvního partnera (dealera) je firma povinna provést v termínu do 60-ti dnů.
 • Firma může se souhlasem zákazníka provést výměnu vadného dílu ihned a to za ekvivaletní díl starší nebo již opravovaný.
 • Zákazník může požadovat výměnu za díl nový pouze tehdy, nebyl-li díl používán a byl-li vrácen kompletní (veškeré součásti, obal, návody, certifikáty atp.), nebo je-li závada v souladu s výše uvedenými předpisy takového charakteru, že její oprava je přiměřená ceně nového výrobku, výrobek by jinak znehodnotila, případně je neekonomická, toto platí i ze strany výrobce.
 • Jedná-li se o závadu neopravitelnou, či opakující se více než 3x, pak má zákazník právo na vrácení peněz nebo díl nový, případně se dohodnout na slevě.
 • Pokud bude v průběhu opravy zjištěno, že k závadě došlo prokazatelně vlivem mechanického poškození, neodborným zacházením či neoprávněným zásahem, pak bude zákazníkovi tato oprava účtována nebo zboží vráceno neopravené.
 • Připomínky k průběhu reklamace je možno uplatňovat u vedoucího střediska, nebo přímo u vedení firmy v Ostravě na tel. 595 700 570.
 • Vrácení zboží do 14-dní je možno za těchto podmínek: zboží nesmí být použito, nesmí být poškozené, v původním obalu společně s dokladem o zaplacení.
 • Zboží zakoupené přímo u firmy HL Propan s vyplněným reklamačním listem můžete zaslat nebo osobně doručit na adresu HL Propan s.r.o., Štramberská 2905, 703 00 Ostrava - Vítkovice, Česká republika.